ELSŐ GYŐRI LIONS CLUB PÁLYÁZAT – 2022

Kedves Sorstársak!

Az idei évben is kiírta pályázatát az Első Győri Lions Club.

Az alábbiakban lehet megtalálni a pályázati felhívást és az adatlapot.

Akinek segítségre van szüksége a kitöltésben az alábbi telefonszámon tud időpontot kérni:

06-96-528-805 (hétfőtől-csütörtökig 09:00-14:00)

Az Első Győri Lions Klub által alapított
GYŐRI LIONS ALAPÍTVÁNY
JÓTÉKONYSÁGI
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A jelen pályázatot kiíró Győri Lions (közhasznú) Alapítvány, az alapító Első Győri Lions Klub révén része a Lions Klubok Nemzetközi Szövetségének, amely a világ legnagyobb jótékonysági civil szervezete. A több mint 46.000 klub közel 1,2 millió tagja a világ 193 országát lefedi. A klubtagok idejüket, képességeiket és anyagi forrásaikat áldozzák arra, hogy adományokat gyűjtsenek jótékony célokra. Az ENSZ és a WHO felkérésére a mozgalom egyik fő célja – 1925 óta folyamatosan – a látás megóvása és a látásukban korlátozott emberek segítése.
A pályázat pénzügyi forrásait az Első Győri Lions Klub és Alapítványa az általa megtartott jótékonysági rendezvények bevételéből, az előző adóévi Szja után az Alapítványhoz befolyt 1%-ból, és magánszemélyek, győri, illetve Győr környéki cégek, vállalkozók adományaiból teremti meg.
A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A szociálisan is rászorult, tartósan, súlyos fogyatékossággal élők anyagi és mentális körülményeinek lehetséges javítása, alapvetően és elsősorban a vakok és a gyengén látók tekintetében.
Az Alapítvány Kuratóriuma elsősorban olyan pályázatokat kíván támogatni, amelyek a fogyatékkal élő pályázók egy konkrét problémájának, lehetőleg hosszú távú, tartós megoldását célozzák meg.
A Győri Lions Alapítvány elsődleges területi támogatási célcsoportja Győr város, és közvetlen környéke.
Támogatásban egy naptári éven belül csak egyszer részesülhet ugyanaz a magánszemély. Ettől eltérni csak különleges méltánylást érdemlő esetben, a kuratórium egyedi döntése alapján lehet.
Az Alapítvány más alapítványt, valamint állami, önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szervezetet csak kivételes méltánylást érdemlő esetben, a kuratórium egyedi döntése alapján támogat.
2
Az Alapítvány ragaszkodik ahhoz, hogy a támogatási összeg – számlával igazoltan -, maradéktalanul a nyertes pályázatban megjelölt célra kerüljön felhasználásra.
Ezt a folyamatot az Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága az elbírálástól a végső felhasználásig nyomon követi.
PÁLYÁZHATNAK:
– látássérült, vak és/vagy egyéb fogyatékkal élő magánszemélyek.
– fogyatékos embereket segítő egyesületek, intézmények.
A pályázat kiemelten nyitott a vakság megelőzésére, valamint a vakok és gyengén látók életlehetőségeinek a látók életlehetőségeihez történő, lehetséges közelítésére.
Az Alapítvány a pályázat elbírálásakor méltányolja a szociális, karitatív vagy egészségügyi intézmények, egyesületek ajánlását.
Pályázni a jelen “Pályázati Felhívás”-hoz tartozó “Pályázati adatlap” kitöltésével, majd annak a “Pályázati Felhívás”-ban közzétett email címre és határidőre történő beküldésével lehet. A “Pályázati adatlap” letölthető az Első Győri Lions Klub internetes honlapjának alapítványi fejezetéből: www.lions.gyor.hu vagy a www.gyorivakok.hu; www.totemalkotomuhely.hu; www.gyoridiab.hu; www.mkgymse.hu; www.barczi-gyor.edu.hu; www.egyavilagunkalapitvany.hu;
www.hetszinvirag1998.com; www.mittehetnek.hu honlapokról.
A pályázati adatlapok hiányos kitöltése, ill. az abban kért okiratok hiánya a pályázat elutasítását vonhatja maga után!
A pályázati adatlapok kitöltésével és beküldésével a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány Kuratóriuma a pályázatok elbírálása előtt, a kérelmező lakhelyén, képviselőin keresztül, személyes látogatás keretében meggyőződjön a pályázatban szereplő információk, körülmények valódiságáról.
A pályázatok legkésőbbi beadási határideje:
2022. október 21. (péntek) éjfél
/A pályázatok elbírálási határideje: 2020. december 10./
Email cím: gyorilionspalyazat@gmail.com
==========================================================
KEDVES TÁMOGATÓINK!
A több mint 25 éve sikeresen működő Győri Lions Alapítvány továbbra is tisztelettel várja és szívesen fogadja a segíteni akaró magánszemélyek és vállalkozások pénz-adományait az Alapítvány
10103379-47313700-01004006 számú
bankszámlájára.
/Közhasznú Alapítványunk adókedvezményre jogosító adóigazolás kiadására jogosult!/
==========================================================
Győr, 2022. október 1. A Győri Lions Alapítvány
kuratóriuma

Pályázati dokumentum:

pdf formátum:

Győri Lions Alapítvány_pályázati adatlap magánszemélyeknek_2022

word formátum:

Győri Lions Alapítvány_pályázati adatlap magánszemélyeknek_2022 

 

Akadálymentes beállítások