Szolgáltatási rend

Ez a szolgáltatási rend a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára” (kód: LSER2018) című pályázati működtetéséhez készült.

 

Pályázó és egyben fenntartó adatai:

Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron megyei Egyesülete

cím:                                        9024 Győr, Bartók Béla u. 23. fszt. 4.

bírósági bejegyzés szám:        0800/Pk.62.880/2004

adószám :                               18980732-1-08

telefon:                                   06/96/528-805

E-mail:                                    info@gyorivakok.hu

Web:                                       www.gyorivakok.hu

képviselő:                               Szalai Miklósné, elnök

 

Rehabilitációs központ adatai:

megnevezése: Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron megyei Egyesülete Rehabilitációs Központja

cím:                             9023 Győr, Szigethy Attila út 109.

E-mail:                        rehabkozpont@gyorivakok.hu

Web:                           www.gyorivakok.hu

szakmai vezető:          Zemkó Márta

szak.vez. telefon:        06 30 885 0270

 

 

Ellátási terület: Nyugat-Dunántúli régió: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye

Területi felelős: Zemkó Márta

 

 

Szolgáltatási elemek (modulok): 

–  Rehabilitációs intervenció

–  Funkcionális látásvizsgálat

–  Látástréning

–  Tájékozódás- és közlekedéstanítás

–  Mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása

–  Kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása

–  Tapintható írások tanítása

–  Klienskoordináció

–  Eszközkölcsönzés

Szolgáltatási elemek (modulok) amennyiben nem érhetőek el:

            A legközelebbi szolgáltató: Vakok Állami Intézete, 1146 Budapest, Hermina út 21.

Szolgáltatási formák:

 • Ambuláns
 • Otthontanítás

Elemi rehabilitációs központ ügyfélfogadási rendje:

 • Telefonon és személyesen: hétfő-péntek: 8- 12 óráig a rehabilitációs központ ügyfélszolgálatán
 • Telefonon: +36 30 239 0941, +36 30 885 0270, +36 96 528 805
 • E-mail-ben: gyor.rehab@gmail.com

Kliens útja:

 • Kapcsolat felvétele: ügyfélfogadási időben telefonon, illetve személyesen a klienskoordinátornál, a megadott telefonszámok valamelyikén vagy E-mail-ben

Klienskoordinátor: időpontot egyeztet egy személyes találkozóra, amikor az adatok felvétele, igények felmérése megtörténik.

 • Funkcionális látásvizsgálat: rehabilitációs szakember végzi el
 • Rehabilitációs terv(ek) elkészítése : kliens és a szolgáltatási elemet nyújtó szakember közösen készíti el és írják alá
 • Rehabilitáció: az elemi rehabilitációs folyamat elvégzése, amit a kliens aláírásával igazol a szolgáltatási nyomtatott naplóban
 • Adminisztráció: digitális kliensnaplót 24 órán belül kitölti a szakember
 • Zárás: klienssel közösen, a rehabilitációs tervvel egyezően, záró értékelés megírása, aláírása kliens és szakember részéről


 

 

Szolgáltatás megrendelése:

Rehabilitációs megállapodás és Hozzájáruló nyilatkozat ismertetése után, a kliens és a pályázó képviselőjének aláírásával jön létre a megrendelés.

Rehabilitációs megállapodás és Hozzájáruló nyilatkozat tartalmazza:

 • kliens személyi adatait
 • a szolgáltató adatait
 • a szolgáltatás helyét, formáját, kezdő és befejező dátumát
 • az igényelt szolgáltatási modulokat
 • a kliens kötelezettségeit
 • a szolgáltató kötelezettségeit
 • megrendelés lemondásának menetét
 • a szolgáltatás megszűnésének okait
 • észrevételek, panaszok jelzésének módját
 • hozzájáruló nyilatkozatot (adatvédelmi nyilatkozatot)

 

A szolgáltatás megszűnése vagy lemondása

 • A szolgáltatás megszűnik, ha a szolgáltatás elvégzésre került.
 • Egyéb esetekben a Rehabilitációs megállapodás és Hozzájáruló nyilatkozatban foglaltak szerint szűnhet meg vagy mondható le.
 • A lemondás határideje: a lemondás napjától számított 3 munkanap.

 

A szolgáltatás – a megrendelőnek felróható okból történő – meghiúsulásának következményei, különös tekintettel a késedelmes lemondásra

 • Meghiúsulás esetén a Szolgáltató a szakemberek összehívásával vizsgálóbizottságot alakít, a vizsgálóbizottság elemzi a tényállást és határozatot hoz, melyet jegyzőkönyvben rögzít.
 • A jegyzőkönyv egy példányát a szolgáltató eljuttatja a klienshez 7 munkanapon belül.
 • A kliens a jegyzőkönyvben foglalt határozat ellen 7 munkanapon belül fellebbezhet a szolgáltatónál.

 

A szolgáltatással és a szakemberekkel kapcsolatos észrevételek, panaszok befogadásának és kezelésének rendje

 • A kliens a szolgáltatással szemben panasszal élhet.
 • A kliens panaszával közvetlenül fordulhat az őt ellátó szakemberhez és a vele történő egyeztetés alapján megoldást keresnek a panasz kiküszöbölésére.
 • Ha a szakemberhez fordulás nem hoz eredményt, úgy a kliens a Területi felelőshöz fordulhat panaszával.
 • Ha a kliens panasza továbbra is fennáll, úgy a Szolgáltatóhoz fordulhat közvetlenül.
 • Szolgáltatóval való panasz esetén a kliens, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-nél élhet panaszjogával.
 • A Területi felelőshöz vagy Szolgáltatóhoz benyújtott panasz esetén a Területi felelős vagy Szolgáltató köteles a panaszt kivizsgálni és határozatot hozni, amit a kivizsgálásról készült jegyzőkönyvben rögzít.
 • Területi felelős vagy Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát 7 munkanapon belül köteles a klienshez eljuttatni.
 • A kliens a jegyzőkönyvben foglalt határozat ellen 7 munkanapon belül fellebbezhet a Területi felelősnél vagy Szolgáltatónál.

 

 

A szolgáltatás újra indítása, folytatása vagy módosítása

 • A szolgáltatás újraindítása akkor történhet meg, ha a kliensnél új élethelyzet adódik vagy körülményei, egészségügyi állapota ezt indokolja. Ilyenkor az új szolgáltatás megrendelésével jöhet létre az újra indítás, azaz folytatás.
 • A szolgáltatás módosítása csak érvényes szolgáltatás lezárásával, lemondásával és új szolgáltatás megrendelésével történhet.

 

 

Győr, 2018. 07. 11.

 

 

Zemkó Márta

Területi felelős

Akadálymentes beállítások