Újra Lions pályázat

Az Első Győri Lions Klub által alapított
GYŐRI LIONS ALAPÍTVÁNY

HAGYOMÁNYOS
KARÁCSONYI
JÓTÉKONYSÁGI
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
2016.

A jelen pályázatot kiíró Győri Lions (közhasznú) Alapítvány, az alapító Első Győri Lions Klub révén része a Lions Klubok Nemzetközi Szövetségének, amely a világ legnagyobb jótékonysági civil szervezete. A több mint 46.000 klub közel 1,2 millió tagja a világ 193 országát lefedi. A klubtagok idejüket, képességeiket és anyagi forrásaikat áldozzák arra, hogy adományokat gyűjtsenek jótékony célokra.
Az ENSZ és a WHO felkérésére a mozgalom egyik fő célja – 1925 óta folyamatosan – a látás megóvása és a látásukban korlátozott emberek segítése.

A pályázat pénzügyi forrásait az Első Győri Lions Klub és Alapítványa által 2016. első negyedévében megtartott jótékonysági farsangi bál ill. vállalkozói est bevételéből, a 2015. adóévi Szja után az Alapítványhoz befolyt 1%-ból valamint a 2016. november hónapban megrendezésre kerülő, hagyományos Lions vállalkozói esten résztvevő győri és Győr környéki cégek, vállalkozók ill. magánszemélyek adományaiból teremti meg az Alapítvány.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
a szociálisan is rászorult, tartósan, súlyos fogyatékossággal élők anyagi és mentális körülményeinek lehetséges javítása – különös tekintettel a vakokra és a gyengén-látókra.

Az Alapítvány Kuratóriuma elsősorban olyan pályázatokat kíván támogatni, amelyek a fogyatékkal élő pályázó egy konkrét problémájának, lehetőleg hosszabb távú, tartós megoldását jelölik meg támogatandó célként.

A Győri Lions Alapítvány elsődleges területi támogatási célcsoportja Győr város és közvetlen környéke.

Az Alapítvány más alapítványt valamint állami, önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szervezetet csak kivételes méltánylást érdemlő esetben, a kuratórium minősített, egyedi döntése alapján támogat.

Az Alapítvány ragaszkodik ahhoz, hogy a támogatási összeg minden lehetséges esetben számlával igazoltan és maradéktalanul a nyertes pályázatban megjelölt célra kerüljön felhasználásra.
Nyomatékosan felhívjuk a nyertes pályázók figyelmét, hogy az elszámolásnál csak az értesítőlevél dátuma után kiállított számlákat tudjuk teljesítésként elfogadni.
Ezt a folyamatot az Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága az elbírálástól a végső felhasználásig nyomon követi.

Pályázhatnak:
– magánszemélyek,
fogyatékos embereket segítő egyesületek, intézmények.

A pályázat kiemelten nyitott a vakság megelőzésére valamint a vakok és gyengén látók életlehetőségeinek, a látók életlehetőségeihez történő, lehetséges közelítését szolgáló célokra és megoldásokra.

Az Alapítvány a pályázatra jelentkezők közül előnyben részesíti azokat, akiket szociális, karitatív vagy egészségügyi intézmények, egyesületek is ajánlanak.

Pályázni a jelen “Pályázati felhívás”-hoz tartozó “PÁLYÁZATI ADATLAP” kitöltésével ill. a “Pályázati felhívás”-ban közzétett postai vagy Email címre és az itt megadott határidőre történő beküldésével lehet. A “PÁLYÁZATI ADATLAP” – külön magánszemélyekre és külön intézmények számára – igényelhető az alapítvány posta vagy Email címén, ill. letölthető az Első Győri Lions Klub internetes honlapjának alapítványi fejezetéből: www.lions.gyor.hu

A pályázati adatlapok hiányos kitöltése, ill. az abban kért okiratok hiánya a pályázat elutasítását vonhatja maga után!

Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatok elbírálása előtt, a kérelmező lakhelyén/székhelyén, képviselőin keresztül, személyes látogatás keretében meggyőződjön a pályázatban szereplő információk, körülmények valódiságáról.

A pályázatok beadási határideje:
2016. október 31.
/A pályázatok elbírálási határideje: 2016. december 15./

Postacím: Email cím:
Győri Lions Alapítvány kl@different.hu
9012 Győr, Zsellér u. 5.

A nyertes pályázókat a Kuratórium írásban (lehetőség szerint elektronikus formában) értesíti, de pályázat nyerteseinek listája a www.lions.gyor.hu honlap alapítványi fejezetében is megtekinthető lesz – 2016. december 15-e után.

Azoktól a nyertes pályázóktól, akik az értesítés után fél évig nem veszik fel a kapcsolatot az Alapítvánnyal vagy nem működnek együtt a kifizetés lebonyolításában az Alapítvány visszavonja a támogatást.

Győr, 2016. szeptember 20. A Győri Lions Alapítvány
kuratóriuma

Akadálymentes beállítások