MVGYOSZ hírlevél – Együtt formáljuk élhetőbbé a világot! 5. szám, 2019.02.01.

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

1. Érdekképviseleti Híradó (2019. január 16-31.)
2. Cél a tagegyesületek megerősítése
3. Mentorokat keres az MVGYOSZ
4. Próbaüzem az új szolgáltató központban
5. Emelkedik az olvasók, és gyarapszik a művek száma
6. Az MVGYOSZ ifjúsági referensének hírei ELTE nyílt nap
7. Centenáriumi kvízverseny – 3. rész
8. Mi történt a kutyaiskolában?
9. Versenyfelhívás – Szívből jövő hangok 2019, Krakkó
10. Könyvújdonságok Szövetségünk könyvtáraiban

Vendégoldal

11. Meghívó Landini koncertre
12. Megemlékezés
13. Meghívó a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek programjára
14. Meghívó a „Ritka Beteg/ség/ek Világnapja” rendezvényére
15. Rehabilitációs munkakör
16. A VGYKE Szülő Példa Érték Program pályázata – nyerjen egy új IPhone-t!
17. Fények Vakondja 8. pályázati kiírás
18. Bieber Mária februári programajánlója

A jelen hírlevél 4 mellékletet tartalmaz.

***

Az MVGYOSZ hírei, közleményei

*** 
1. Érdekképviseleti Híradó (2019. január 16-31.)

Folytatódik a web akadálymentesítési törvénnyel kapcsolatos érdekképviseleti munka.
2018. novemberében került elfogadásra A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény, melyhez az MVGYOSZ két alkalommal is részletes módosító indítványcsomagot terjesztett be, amit azonban a törvény elfogadása során figyelmen kívül hagytak. A kormányzat felkérésére a fogyatékos emberek országos érdekvédelmi szervezetei 2019. január 30-án egy egyeztetésen vettek részt, melynek célja a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek előkészítése volt.
Az egyeztetést Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott kezdeményezte és vezette, előadóként az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség vezetői voltak jelen. Az MVGYOSZ-t jelen sorok írója képviselte, illetve dr. Nagy Sándor elnök felkérésére Szuhaj Mihály, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány kuratóriumi elnöke is részt vett a tanácskozáson.
Dr. Pócza András, az ITM főosztályvezetője elmondta, hogy az egyeztetésnek kettős célja van: egyrészt a törvény félreértésre okot adó pontjainak tisztázása, másrészt pedig a webes akadálymentesítéseket ellenőrző szerv bemutatása. Elmondta, hogy a törvényt a magyar országgyűlés az EU-s határidőn túl fogadta el, ami miatt Magyarország ellen kötelezettségszegési eljárás indult.
A web akadálymentesítési törvény alapját jelentő 2016/2102. EU-s irányelv minimum követelményeit vette át a hazai szabályozás, ennek megfelelően az első időszakban ennek elérését tűzték ki célul. A törvény hatálya alá a közszféra intézményei tartoznak, ami mintegy 4300 szervezetet jelent. Ezek ellenőrzése természetesen rengeteg időt és erőforrást igényel, ezért az egyeztetésen megjelent civilektől azt kérték, hogy adják meg azokat a területeket, melyeken kiemelt prioritást jelent a honlapok és mobilalkalmazások akadálymentessé tétele. Az ehhez kapcsolódó felszólalásokban a MEOSZ, a SINOSZ, a SVOE és az MVGYOSZ képviselői is elmondták, hogy legfontosabb az elektronikus ügyintézés azon felületeinek hozzáférhetővé tétele, melyek minden állampolgár számára nyitottak és kötelezően használandóak. Prioritást kell kapnia emellett a köznevelési intézmények azon információinak, melyek a közfeladatuk ellátásához kapcsolódnak, így például az elektronikus naplóknak és az online tanulmányi rendszereknek is ebbe a körbe kell tartozniuk, ezekkel egyébként jelenleg sok probléma van. A SINOSZ képviselője kifogásolta a közmédia kivételként történő meghatározását és fontos feladatként jelölte meg annak online műsortárának akadálymentesítését. A MEOSZ-t képviselő – egyébként látássérült – jogász elmondta, hogy az elektronikus ügyintézés jelenleg nem hozzáférhető a fogyatékossággal élő személyek számára, akik így számos területen nem tudják érvényesíteni emberi és állampolgári jogaikat.
A MEOSZ és az MVGYOSZ képviselői is felhívták a figyelmet arra, hogy a törvény hiányosságai annak a veszélyét hordozzák, hogy az akadálymentesítés nem lesz kikényszeríthető. Több felszólaló is hiányolta a törvényi szabályozásból az akadálymentesítés elmaradásának szankcionálását. Az előadók erre válaszként elmondták, hogy tekintettel arra, hogy a kötelezettek jórészt állami intézmények, a pénzbüntetés gyakorlatilag azt jelentené, hogy az állam egyik zsebéből a másikba tesz pénzt, miközben a legtöbb intézménynek nincs is forrása a bírságok megfizetésére. Szerintük többet ér a javításban történő szakértő segítségnyújtás, melyet az ellenőrzéssel megbízandó Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) fog elvégezni. A jelenleg elsősorban projektek koordinálásával és kutatásfejlesztési tevékenységekkel foglalkozó szervezet, ahogy arról Kongó Krisztián elnökhelyettes tájékoztatott, most kezdi meg a kapacitásigények felmérését és a források biztosításáról való egyeztetést az ellenőrzések és a szakmai támogatás biztosítására. A KIFÜ külső szakértőként a web akadálymentesítéssel foglalkozó elismert szakembereket tervez bevonni, az ellenőrzésre szakembereket fognak kiképezni, illetve az akadálymentes felületek kialakításához telefonos ügyfélszolgálatán és online kurzusokon keresztül szaksegítséget biztosít.
Az egyeztetés online úton folytatódik a prioritások meghatározásával és a végrehajtási rendeletek előkészítésével. A következő találkozó a témában március végén esedékes. Az MVGYOSZ addig is folytatja a törvény módosítása érdekében tervezett lépéseket és lobbi tevékenységet.

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, a Városliget megújítása során a beruházó fokozott figyelmet fordít a fogyatékossággal élő felhasználók kényelmére és biztonságára. A liget projektben cél olyan tájékozódást segítő információs rendszer létrehozása is, mely a látássérült látogatókat, turistákat informálja a Városligetben található intézményekről, szolgáltatásokról. A megvalósítók jelenleg keresik azt az információs rendszert, ami leginkább megfelel erre a célra, ebben a folyamatban pedig kifejezetten számítanak a látássérültek érdekképviseletének véleményére.
2019. január 16-án került sor az olasz KJK cég által fejlesztett, tájékozódást segítő, taktilis és auditív elemeket ötvöző rendszer bemutatására a Városliget ZRT. irodájában. A rendszert maguk az olasz fejlesztők és forgalmazók prezentálták. Elmondásuk szerint már több országban telepítették azt és mind a használhatóság, mind a tartósság tekintetében kiválóak a tapasztalataik, amiket felhasználói tesztekre és visszajelzésekre alapoznak.
A technológia része egy taktilis vezetősáv és figyelmeztető jelzés rendszer, melyet minden országba az ott alkalmazott szabványok szerint gyártanak le és szállítanak. A termék műanyag alapú, ami elsősorban kültéren tűnik jól használhatónak, gyakorlatilag bármilyen burkolatra elhelyezhető. Ezt egészíti ki egy mobiltelefonos alkalmazás és egy speciális, az okostelefonnal bluetooth összeköttetésben álló fehérbot, mely a burkolati vezetősávban elhelyezett passzív jeladók révén folyamatosan auditív információkkal látja el a felhasználót arról, hogy merre jár és mi található a közelében, az egyes elágazásoknál melyik út milyen irányba visz, stb.
A prezentációt bemutató követte, melyen az MVGYOSZ munkatársaiként ki is próbálhattuk a rendszert. A taktilis burkolati jelzések jól érzékelhetőek és megfelelnek a hazánkban már bevezetett jelzésrendszernek, a mobil alkalmazás is jól használhatónak tűnik, azonban a rendszerhez tartozó fehérbot még fejlesztésre szorul. A gyártók célja, hogy a fehérbotban található elektronikát bele tudják építeni olyan jó minőségű, a látássérültek körében európai vagy akár világ szinten használatos fehérbotba, ami összecsukható és tartós.
A megbeszélés délutánján az olasz cég munkatársai ellátogattak az MVGYOSZ székházába, hogy megismerjék az Óbudai Egyetemen kifejlesztett Ariadné rendszert. A bemutatót követő megbeszélésen együttműködési lehetőségek körvonalazódtak az MVGYOSZ és a KJK között.
A Városliget ZRT. munkatársainak célja több hasonló rendszer felkutatása és ezek telepítése akár olyan módon is, hogy az a látássérült felhasználók által kipróbálható, tesztelhető legyen.

Németh Orsolya

***

2. Cél a tagegyesületek megerősítése

Lassan tizenöt éve annak, hogy az MVGYOSZ szervezeti átalakulása megtörtént, melynek során valamennyi korábbi megyei szervezet önálló jogi személyiségű egyesületté alakult. Ezek a szövetség tagjaiként látják el megyei és regionális szinten a vak és gyengénlátó emberek érdekvédelmét és nyújtanak részükre életminőségüket javító és társadalmi integrációjukat elősegítő szolgáltatásokat. Az elmúlt évek során egyes tagegyesületek megerősödtek, stabil finanszírozási és szakmai hátteret, jelentős létszámú humán erőforrást és kiterjedt kapcsolatrendszert építettek ki, míg mások mindössze néhány alkalmazottal, stagnáló szolgáltatásokkal és bizonytalan anyagi háttérrel működnek.
Az MVGYOSZ elnöke és elnöksége fontosnak tartja, hogy a vak és gyengénlátó emberek országosan hozzáférhessenek az őket támogató szolgáltatásokhoz, és hogy érdekképviseletük is egységesen magas minőségű legyen. Ennek érdekében az MVGYOSZ a kezdetektől folyamatosan támogatja a tagegyesületek működését és szakmai programjainak megvalósítását a központi költségvetésből kapott támogatásból, illetve egyéb módokon is segíti tevékenységüket.
Az egyesületeket az elmúlt évtizedekben egyre több adminisztrációs kötelezettség terheli elsősorban a pályázatírás és a támogatások felhasználásáról szóló elszámolások elkészítése kapcsán, mely kiszámíthatóan rendelkezésre álló humán erőforrás hiányában nem biztosítható. Ugyanígy humán erőforrást igényelnek a szakmai programok, közösségi rendezvények és az érdekképviseleti tevékenység is. Ezek egy részét minden tagegyesületnél önkéntesek látják el, azonban a tervezhető működés érdekében kiemelten fontos fizetett alkalmazottak megléte. Számos tagegyesület rendelkezik a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását támogató akkreditációs tanúsítvánnyal és pályázik évek óta sikerrel az ezt biztosító állami forrásokra. A fogyatékos emberek érdekképviseletével foglalkozó civil szervezetek jelentős munkahelyteremtő potenciált jelentenek az elsősorban védett körülmények között, magas támogatás mellett foglalkoztatható megváltozott munkaképességű személyek alkalmazására. A tagegyesületek az akkreditációs rendszerben tehát nem csupán támogatáshoz juthatnak munkavállalóik foglalkoztatásához, hanem munkahelyeket is teremtenek látássérült tagjaiknak és más megváltozott munkaképességű személyeknek.
Az MVGYOSZ elnökének javaslata alapján, az elnökség döntése értelmében azon tagegyesületek, akik még nem rendelkeznek akkreditációs tanúsítvánnyal és az akkreditációt 2019-ben kezdeményezik, az MVGYOSZ-től 75%-os támogatást kapnak az akkreditációs eljárás igazgatási díjához, így a teljes összeg (200.000 Ft) helyett csupán 50.000 Ft-ot kell fordítaniuk saját forrásaikból erre a célra.
Tekintettel az évkezdéssel járó finanszírozási nehézségekre, az elnökség arról is döntött, hogy 2019-ben az MVGYOSZ megelőlegezi a központi költségvetésből kapott támogatás első negyedéves összegét valamennyi tagegyesület számára saját pénzügyi forrásai terhére a támogatási szerződés aláírásával egy időben. A második negyedévre eső összeg utalása akkor történik meg, amikor a minisztériumból megérkezik a támogatás az MVGYOSZ-hez.
A központi költségvetési támogatás összegének emelkedésével 2019-ben 13 millió forinttal több költségvetési támogatás jut a tagegyesületeknek. Az egyesületek működését tükröző szempontrendszer alkalmazásának köszönhetően ebben az évben az összes szervezet támogatása 3 millió forint fölé emelkedett.
A tagegyesületek ingyenesen használhatják az MVGYOSZ 2018-ban bevezetett akadálymentes, egységes tagnyilvántartó rendszerét, amelynek alkalmazásával az egyesületi tagok igénybe vehetik a szövetség új, online szolgáltatásait (online hangoskönyvtár, később a Távszem). A központi tagnyilvántartó használatával a tagegyesületek a saját elektronikus hírlevél küldő szolgáltatásaikat is fejleszthetik.
Ebben az évben a Távszem projektnek köszönhetően a szövetség 9 hónapon át finanszírozni fogja a tagegyesületek egy-egy munkatársának (mentor) munkáját. Ugyancsak ezen forrásból bővül az egyesületek eszközállománya is egy-egy iPhone 7 készülékkel és laptoppal.
A Szövetség ebben az évben is finanszírozza a tagegyesületek egy-egy mobiltelefon előfizetését és használatát, amelynek segítségével ingyenesen hívhatják az egyesületi tagokat és intézhetik ügyeiket.
Dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke a legutóbbi elnökségi ülésen így nyilatkozott: “Arra törekszem, hogy a tagegyesületek finanszírozási nehézségeit csökkentő szolgáltatások köre bővüljön. Célom, hogy minél több támogatást biztosítsak működésük megerősítése érdekében.”

Németh Orsolya

***

3. Mentorokat keres az MVGYOSZ

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az EFOP-1.1.5-17-2017-00001 számú, Távoli segítségnyújtás látássérült emberek számára – Távszem projektjéhez határozott időre, (2019. április 1.-2019. december 31.) megbízásos jogviszony keretében, 22 fő együttműködő partnert keres mentori feladat ellátására.

Főbb feladatok:
A mentor legfőbb feladata a távsegítő szolgáltatás ismertté tételében való aktív közreműködés, a látássérült személyek tájékoztatása, szükség esetén további információkkal való ellátása.
Egyéni és kiscsoportos oktatások szervezése és vezetése az adott egyesület tagjai részére a tavszem.hu portál, az iPhone készülék és a Távszem alkalmazás használatáról.
A mentori tevékenységhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása (szerződéskötés, értékelő lapok kitöltése, jelenléti ívek vezetése, stb.).
A mentor köteles a fenti feladatok pontos ellátása érdekében, az MVGYOSZ által szervezett mentori képzésben részt venni 24 + 48 óra időtartamban.
Munkavégzés helye: Az MVGYOSZ tagegyesületeinek egyike.
Kérjük, a jelentkezés során jelölje meg, hogy mely tagegyesületnél szeretné a mentori feladatot ellátni.

Várjuk jelentkezését ha:
– Középfokú végzettséggel rendelkezik,
– Legalább 3 éves tapasztalattal rendelkezik a látássérült személyek digitális kompetenciáinak fejlesztésében.

Előnyt jelent:
– Megváltozott munkaképesség,
– informatikai területen szerzett végzettség,
– látássérült személyekkel kapcsolatos kommunikációs ismeretek megléte,
– az MVGYOSZ által kiadott igazolás az iPhone készülékek használatának oktatásáról.

Önéletrajzát és motivációs levelét a tavszem@mvgyosz.hu e-mail címre várjuk 2019. február 28-ig.
dr. Nagy Sándor
Elnök

***

4. Próbaüzem az új Szolgáltató központban

Örömmel tájékoztatjuk a kedves Érintetteket, hogy az MVGYOSZ új Szolgáltató központja 2019. február 5-től
próba üzem keretében
kedden 10-18 óráig,
csütörtökön 10-17 óráig és
pénteken 8:30-12:30 óráig
nyitva tart.
A Szolgáltató központ kiszolgáló pultja az egykori hangoskönyvtár ügyféltere helyén található. Egy légtérben vehető igénybe a Braille- és hangoskönyv kölcsönzés szolgáltatás, illetve itt vásárolhatók meg a segédeszközök is. A kiszolgáló pult bal oldalán található a Louis Braille könyvtár, közepén a Bodor Tibor hangoskönyvtár és jobb oldalán az MVVGYOSZ segédeszközbolt.
A próbaüzem közben felmerülő esetleges kényelmetlenségek miatt megértésüket az MVGYOSZ munkatársai előre is köszönik!

Angyal Gábor

***

5. Emelkedik az olvasók, és gyarapszik a művek száma

Az MVGYOSZ online hangoskönyvtára iránt továbbra is nagy az érdeklődés. Jelenleg 342 fő töltötte le és használja az alkalmazást. Azonban nem csak az olvasók száma nő hétről hétre, hanem a feltöltött könyvek száma is. Jelenleg 708 mű várja az olvasni szerető személyeket. Az eltelt két hétben bővült az alkalmazáson belüli kategóriák száma is, hiszen most már 47 rádiójáték és színházi közvetítés várja a meghallgatást. A rádiójátékok között olyat is találhatunk, amelyben Bodor Tibor is szerepet kapott, aki egyben a hangoskönyvtár névadója is. Továbbra is bővül a Bodor Tibor Kulturális Egyesület önkéntesei által felolvasott művek száma. Az alkalmazásban 194 olyan könyv található, amelyet az elmúlt 1 évben olvastak fel az önkéntesek. A könyvek között több kortárs szerző műve is olvasható, így Karafiáth Orsolya verseivel, Moldova György elbeszéléseivel, vagy Grecsó Krisztián regényeivel is találkozhatnak a feltöltött állományban. Természetesen a hangoskönyvtár korábbi felolvasott műveivel is foglalkozunk, így már több mű felkerült Bodor Tibor, dr. Batiz Géza, vagy Szoboszlai Éva felolvasásában. Az alkalmazást hamarosan fejleszteni fogjuk, így további olyan kényelmi funkciók kerülnek bele, amely segíti a szerzők közötti keresést, vagy megmutatja  a legújabb feltöltött könyvek listáját.

Jó olvasást kívánunk!

dr. Nagyné Berke Mónika
MVGYOSZ munkatársa

***

6. Az MVGYOSZ ifjúsági referensének hírei
ELTE nyílt nap

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Irodája (SHÜTI) nyílt napot tartott sajátos nevelési igényű tanulók számára. Az eseményen az MVGYOSZ ifjúsági referense is részt vett, hogy tájékozódjon a látássérült fiatalok lehetőségeiről a felvételi eljárással kapcsolatban.
A nyílt napot január 25-én tartották meg a Bölcsészettudományi Kar épületében. A rendezvényen részt vettek a kari koordinátorok, a HÖK esélyegyenlőségi képviselői, és a SHÜTI munkatársai. A programot Kovács Krisztina, a SHÜTI vezetőjének tájékoztató előadása indította, mely érintette a felvételi rendszer legfontosabb tudnivalóit, az Egyetem speciális szükségletű hallgatókat célzó esélyegyenlőségi szolgáltatásait, az egyéni megsegítés lehetőségeit, a személyi segítők munkáját.
A sajátos nevelési igényű diákok fogyatékosság jogcímének igazolása esetén kaphatnak 40 többletpontot minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot. Fontos tudni, hogy a felsőoktatási intézmények csak azokat a jelentkezőket vehetik fel az alap– és osztatlan szakokra, akik az emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgáért és az OKJ-s végzettségért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen járó többletpontok nélkül minimum 280 pontot szereznek. Tehát a 40 pont érdemben akkor számít, ha a felvételiző rendelkezik a minimum 280 felvételi ponttal az esélyegyenlőségi többletpont nélkül.
A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható. Amennyiben a jelentkező nem fogyatékosságot, hanem tartós vagy krónikus betegséget (pl. cukorbetegség, epilepszia) igazol, többletpont nem adható. A tanulási zavar (mint a sajátos nevelési igény egy meghatározott kategóriája) és a tanulási nehézség (mint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség egy meghatározott kategóriája) elkülönül egymástól. Utóbbi nem minősül fogyatékosságnak, így arra többletpont nem adható.
A jelentkezőnek az E-felvételiben rögzítenie kell a szakvéleményén található fogyatékosság megnevezését és/vagy a BNO-kódot is.
Figyelembe kell venni, hogy bizonyos szakokon egy-egy fogyatékosság a felvétel kizáró oka lehet.
Idén 6 helyre lehet jelentkezni, melyből 3 hely ingyenes. Ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formája egy helynek számít. A jelentkezés kizárólag elektronikus úton történhet. A jelentkezési határidő 2019. február 15.
Annak a látássérült felvételizőnek, aki az ELTE valamely szakára jelentkezik, fontos megjegyeznie Grósz Judit nevét, aki a látássérült hallgatókat segítő gyógypedagógus az intézményben.
A SHÜTI látássérült hallgatói számára nyújtott szolgáltatások:
– útvonaltanítás
– tananyag adaptáció
– kísérés
– Braille feliratok készítése
– segítségnyújtás a kollégiumban
Emellett minden speciális szükségletű hallgatónak lehetősége van személyi segítőt és speciális eszközöket igényelnie.
A nyílt napon Kovács Krisztina előadását követően az Egyetem két speciális szükségletű hallgatója, Kosztyó Fruzsina és Nagy Anikó osztotta meg személyes tapasztalatait a tanulmányaikkal kapcsolatban. Beszámoltak arról, hogy speciális szükségletű hallgatóként is szép sikereket lehet elérni az egyetemen.
A beszámolók sorát Porkoláb Eszter, az ELTE EHÖK esélyegyenlőségi referense zárta, aki kitért az ELTE HÖK Esélyegyenlőségi Bizottságának munkájára, s ismertette a speciális szükségletű hallgatók számára elérhető pályázatokat, jogosultságokat is. A Bizottság feladata az Egyetemen tanuló fogyatékkal élő és/vagy hátrányos helyzetű hallgatók érdekeinek védelme, érdekérvényesítésüknek megsegítése, valamint az esélyegyenlőség megteremtése az Egyetemen. A bizottság feladatai közé tartozik a kifejezetten az érintettek számára elérhető pályázatok, jogosultságok, speciális eljárási rendek felügyelete az azokról való tájékoztatás.
Az Egyetemen a következő ösztöndíjakra lehet pályázatot benyújtani:
– Tanulmányi ösztöndíj. – Alaptámogatás: első alkalommal államilag támogatott félévre jelentkezők részére, melyet egy összegben folyósítanak. Fogyatékossággal élőként pozitív elbírálást kapnak a jelentkezők.
– Szociális ösztöndíj.
Kiemelte, hogy a speciális szükségletű hallgatóknak abban is segítenek, hogy a gólyatáborban részt tudjanak venni.
A program zárásaként a kari fogyatékosügyi koordinátorok kötetlen beszélgetés keretein belül fogadták az érdeklődők kérdéseit.
A felvételi eljárásról bővebb információk a www.felvi.hu oldalon elérhetőek.

Puskás Anett
érdekképviseleti előadó és ifjúsági referens

***

7. Centenáriumi kvízverseny – 3. rész

Kedves Olvasóink!

Az MVGYOSZ a Centenáriumi Év örömteli pillanatainak felidézése-újraélése céljából egy Centenáriumi kvíz játékot hirdet a Hírlevél olvasói számára.

A tíz héten keresztül zajló rejtvényjáték során minden héten tíz-tíz kérdést teszünk fel a Szövetség Centenáriumi Évével kapcsolatosan hírlevelünkben, melyre minden héten a hírlevél megjelenését követő 5 napon át e-mailben várjuk olvasóinktól a helyes választ. Összesen tehát 100 kérdésre kell válaszolni. A résztvevők közül az lesz a nyertes, aki a legtöbb helyes választ adja.

De mi is a fődíj?

A legtöbb helyes választ beküldő személy 100 000 Ft értékű vásárlási utalványt nyer, melyet egy elektronikai üzletházban válthat be. Pontegyenlőség esetén sorsolással dől el, ki kapja a fődíjat. A főnyeremény mellett értékes ajándékok kerülnek kisorsolásra a versenyzők között.

A megfejtéseket hétről hétre e-mailben várjuk a szervezes@mvgyosz.hu e-mail címre.

A kérdésekre a válaszok megtalálhatóak a 2018-as Vakok Világában, Hírlevelünkben, Facebook oldalunkon, megújult honlapunkon (www.mvgyosz.hu), vagy a résztvevők emlékeiben 😉

A kérdésekre már több, mint 440 válasz érkezett. Aki nem mind a 10 kérdésre válaszol, az is versenyben marad, hiszen értékes ajándékok is kisorsolásra kerülnek minden versenyző között. Illetve, még ők is esélyesek a fődíjra is. A helyes válaszokat a verseny végeztével, áprilisban fogjuk nyilvánosságra hozni.
Aki lecsúszott az első 10 kérdés megválaszolásáról, ne csüggedjen. Bár azokra már nem fogadunk el válaszokat, a versenybe lehet még csatlakozni.

Íme a harmadik kör:

21. Mikor volt a Múlt, Jelen, Jövő – Irodalmi Délután?
22. Kik voltak az áprilisi Irodalmi Délután zsűritagjai?
23. Ki nyerte a Múlt, Jelen, Jövő pályázatot?
24. Ki szavalta el a Múlt, Jelen, Jövő pályázat első helyezettjének versét?
25. Ki volt a konferanszié a Múlt, Jelen, Jövő – Irodalmi Délután című rendezvényünkön?
26. Milyen társulat előadását kapta az első három helyezett a Múlt, Jelen, Jövő pályázat eredményhirdetésekor?
27. Kinek a zongorajátékát hallhattuk a Múlt, Jelen, Jövő – Irodalmi Délutánon?
28. Ki a kakukktojás?
Létay Dóra Vida Péter Kautzky Armand
29. Kik voltak azok a látássérült előadók, akik verset szavaltak a tavaszi Múlt, Jelen, Jövő – Irodalmi Délutánon?
30. Kik kaptak különdíjat a Múlt, Jelen, Jövő pályázat versenyzői közül?

A harmadik 10-es kérdéscsokor helyes megfejtését várjuk február 6. éjfélig a szervezes@mvgyosz.hu e-mail címre. Ugyanezen a címen szívesen válaszolunk kérdéseikre.

Kellemes emlékezést kívánunk Mindenkinek!

Puskás Anett
szervező

***

8. Mi történt a kutyaiskolában?

Érdemes megnézni!

1/1 Azurák Csabával
Mindaz, amit szerettél volna megtudni a vakvezetőkutyákról, csak sosem merted megkérdezni.
A témát a TV2 hitelesen mutatja be, érdemes megnézni a videót.
Link:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftv2.hu%2Fmusoraink%2Fegy_per_egy_azurak_csabaval%2F281907_vakvezeto-kutyaval-az-elet.html%3Ffbclid%3DIwAR18u83CTUcEZ0d3UTLUgSBrx1m_mWaN5Y14L_nrVkKJmfRaTjv9uVUusSI&h=AT0MZE_TjmoKd816wlAN04-ObfaJvzkiYUKGu1WbVTzo4wUYQmlcXp0HmXlCbnzUtVJoUQj2DMJ_puEMnoPl_iVDk7R38gtnNIOTc4LZqavYJyhmTJ2lmWtAzXKTGRnPHFFG 

Angyal Gábor
Szakmai vezető

***

9. Versenyfelhívás – Szívből jövő hangok 2019, Krakkó

2019. november 14-16. között rendezik meg a Lengyelországi Lions Klub Negyedik, „Szívből jövő hangok” című, vak és gyengénlátó énekesek számára kiírt énekversenyét. (4th Lions World Song Festival for the Blind “Sounds from the Heart”)
A 2013. óta kétévente megrendezett versenyeken 4 földrész 20 országából 68 énekes vett részt, köztük Jánoky Márió is, aki 2013-ban a Malepolskai Vajdaság Kormányzójának különdíjában részesült.
Az MVGYOSZ-hez megérkezett a Negyedik énekverseny meghirdetéséről szóló felhívás.
A legfontosabb részletek magyar nyelven a mellékelt pdf fájlban olvashatók.
A részvételi feltételek részletekbe menően a következő honlapra kattintva érhetők el (angol nyelven):
http://lionsfestival.jordan.pl/en/rules-of-competition 

***

10. Könyvújdonságok Szövetségünk könyvtáraiban

Megható állattörténet a Braille-könyvtárban
Jodi Picoult: Szelíd vadak
(2 kötet)

„Nincs mese: meg fogom szegni a szabályokat. Megint.” Alice az egyik utolsó épen maradt édenkertben az elefántok viselkedését kutatja. Botswanában mindennapos rutin a küzdelem az orvvadászokkal, a tragédia azonban nem érintheti meg a kutató lelkét. A feladat: dokumentálni az eseményeket és nem befolyásolni ezeknek a csodálatos állatoknak az életét. Egy nap azonban Alice egy elárvult bébit talál anyja teteme mellett, és a következő napok örökre megváltoztatják az életét.
Jodi Picoult novellája elemi kérdéseket feszeget. Felülírhatja-e az anyai ösztön a tudós hozzáállását? Lehetséges, hogy egyetlen apró momentum elindíthat egy olyan lavinát, amely emberi sorsokat változtat meg?”

Idézhető idézetek:
“A most néha annyira elvakít minket, hogy egyszerűen nem látjuk tőle a holnapot.”

“Nem ok nélkül mondják, hogy az anyaság a legnehezebb meló a világon: itt nincs kávészünet, nem állunk fel az íróasztaltól a munkaidő végén. A szívünk az aktatáskánk és folyton a kezünk ügyében van. A világ az irodánk, a műszakot pedig nem órákban, hanem életekben mérik.”

*

Könyvajánló az online elérhető hangoskönyvek kínálatából
Humoros elbeszélések
Fehér Klára: Nem vagyunk angyalok.
(Keserédes történetek)
Felolvasó: Forgács Sára

A kötet elbeszéléseinek nagyobb része ezt a kort idézi fel; keserédes történetek ezek, úgy mulatságosak, hogy közben néha kicsordul a könnyünk, és szomorúak is persze, ám közben, észrevétlenül mosolyra húzódik a szánk. Nem másokon, magunkon nevetünk, ilyenek vagyunk, ilyenek voltunk, angyalok is, ördögök is, az írónővel együtt; ő sem volt jobb, sem rosszabb azoknál a hétköznapi embereknél, akiknek és akikről mesélt. Szemüvege mögül megcsillan játékos és mélyre látó tekintete, amelyből elpusztíthatatlan emberszeretet sugárzik felénk.

Idézhető idézet:
“Nem volna semmi baj, ha az öregek emlékeznének rá, hogy ők is voltak fiatalok, és a fiataloknak eszükbe jutna, hogy ők is meg fognak öregedni.”

Árvay Mária

***

Vendégoldal

11. Meghívó Landini koncertre

Minden másképp szól
Landini együttes műsora

2019. 02. 03.

Ajtósi Dürer sor 39. Nádorterem

A “Minden másképp szól” keretében bemutatjuk, miként lehet összekötni
a régi zene elemeit a tánczene motívumaival.
Az első részben tánczenei dallamok csendülnek fel, ismert, és kevéssé
köztudottak egyaránt.
A második részben pedig tánczene szerűen szólalnak meg főként ismert
régizenei alkotások.

Időpont: 15.00

Közreműködők:
Kovács Pál: A Landini együttes alapító tagja szintetizátoron, és gitáron.
Gál András: ütős hangszereken.
Géci Sándor: Viola da gamba
Ferenczi István: furulya
Stolmár Barbara: furulya.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Gál András

***

12. Megemlékezés

Szeretettel köszöntöm a vak-és látássérült Testvéreket!
Hirdetni szeretném, hogy 2019. február 3-án vasárnap 15:00 órakor Budapesten, az Ajtósi Dürer sor 39. szám alatt a Nádorteremben a Landini együttes koncertet ad, ahol Jakab Miklósné Erzsike néniről is megemlékezünk.
Az alkalomra mindenkit szeretettel várunk!

Arra kérem a Testvéreket, hogy aki csak teheti, írjon nekem pár mondatot Erzsike néniről, amely majd a koncert elején összevágva elhangozhat. Kérem, idézzék fel szép emlékeiket Erzsike nénivel kapcsolatban.
Az e-mail cím, amelyre várjuk gondolataikat: vakmisszio.rmk@gmail.com 

“Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene; Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel van részünk Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is.” 2 Kor 1, 3-5

Szeretettel:
Nógrádiné Kovács Alexandra
Vakmisszió lelkipásztora

***

13. Meghívó a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek programjára

2019. február 11-én, hétfőn, 19:30 órai kezdettel a Zeneakadémia Nagytermében hallható a DOHNÁNYI BÉRLET 4. előadása.

Slágerek és táncok a komolyzenében

A klasszikusként tisztelt legnagyobb mesterek, Bachtól, Haydnon és Mozarton át Stravinskyig, mindenféle aggály nélkül használtak fel olyan népszerű, sokak által ismert dallamokat, motívumokat, melyeknek önmagukban csekély művészi, de annál nagyobb használati értéke volt: például fütyülni lehetett vagy táncra ingerelt. Astor Piazzolla a tangóban találta meg a maga zenei nyersanyagát, Stravinsky a Petruskában orosz nótákat, verklizenét éppúgy idézett, mint hamisítatlan bécsi keringőt; John Adams híres-hírhedt operájának táncbetéteiben pedig egy foxtrottra ismerhetünk rá. Vajda Gergely legújabb művét egy globális sláger inspirálja, Seress Rezső 1930-as években írt dala, melyet a világban csak Gloomy Sunday címen emlegetnek.

Elhangzik:
Vajda G.: Szomorú vasárnap – variációk (ősbemutató)
A. Piazzolla: Aconcagua concerto
I. Stravinsky: Petruska
J. Adams: Nixon Kínában – Az elnök táncai
Vezényel: Vajda Gergely
Közreműködik:
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
Demenív Mihály (harmonika)
További érdekességek a koncertről: https://www.facebook.com/events/283633175688747/ 

Kedvezményes jegyek 800 Ft-ért kaphatók.
Jegyeket a megyeri.tunde@mtva.hu e-mail címen vagy 30 195 4236-os mobil számon lehet igényelni.
Jegy igénylésénél kérjük, hogy hivatkozzanak a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségére

Megyeri Tünde

***

14. Meghívó a „Ritka Beteg/ség/ek Világnapja” rendezvényére

Megint elérkezett az ideje, hogy a ritka, komplex állapotokkal élők helyzetére és problémáiknak megoldási lehetőségeire, felhívjuk a figyelmet!

Szeretettel meghívjuk a Ritka Beteg/ség/ek Világnapjára Szegedre Önt és minden érintettet és érdeklődőt!
A konferencia hallgatósága szakemberekből, érintettekből és családokból is áll, de ott lesznek az egészségügyi, szociális ügyi és minden lehetséges érdekcsoport képviselői is, akik a “Ritkákkal” kapcsolatba kerülhetnek, előadóként és résztvevőként is.

A részleteket az alábbi linkeken tekinthetik meg!
Az esemény meghívójának linkje: http://ritkanap.rirosz.hu/home/ritka-nap-2019 
Az esemény előzetes programjának linkje: http://ritkanap.rirosz.hu/home/ritka-nap-2019/program-2019 
Időpont: 2019.02.24.
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ, 6722 Szeged, Ady tér 10.

Várjuk mielőbbi visszajelzését, vagy a meghívóban lévő regisztrációs link kitöltését!

Ha bármilyen kérdése, kérése van, nyugodtan keressenek bennünket: info@rirosz.hu címen!
Köszönjük!

Bojtor Zsuzsa

***

15. Rehabilitációs munkakör

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete állást hirdet rehabilitációs tanácsadó-és rehabilitációs mentor munkakörbe.

Részletes tájékoztató jelen hírlevelünk mellékletében olvasható:
„Rehabilitációs munkakör.docx” néven.

Hencz András

***

16. A VGYKE Szülő Példa Érték Program pályázata – nyerjen egy új IPhone-t!

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete pályázatot ír ki a Szülő Példa Érték programjának részeként, mely az FSZK Szülő 2018 pályázat keretében valósul meg.
Bárki pályázhat fogyatékosságra és életkorra való tekintet nélkül!
Milyen formában várjuk a pályamunkákat, és miről szól a pályázat?
Pályázhatnak egy rövid írásos, és képi, vagy videós anyaggal, vagy képzőművészeti alkotással.
A lényeg, hogy be kell mutatnia az alkotásnak azt a helyzetet, melyben szülőként sikerült kompetens és hiteles módon, eredményesen képviselni érdekeiket az intézményrendszerrel való együttműködésük során.  Ha az Ön szülője képviselte az Ön érdekeit sikeresen, azt is írja meg nekünk! Ha a környezetében tud ilyen igaz történetet, azt is várjuk! (Utóbbit természetesen az érintettek engedélyével vagy anonimizált formában.)
Ezek a történetek nagyon változatosak lehetnek. Sikeres a gyermek valamiben, és ez a szülőnek is köszönhető? Kijártak egy ellátást, műtétet, orvosi kezelést, segítséget? A látássérült anyukának e-mailben küldi az ovi az aktuális programokat? A látássérült gyermek igényeit figyelembe veszi az integráló iskola?
Írja meg, mutassa meg, mondja el nekünk a sikeres érdekérvényesítés igaz történetét!
A pályaművek beérkezési határideje: 2019. március 10.
Egy személy legfeljebb három pályaművel pályázhat.
A pályaműveket az egyesület vezetéséből és meghívott szakemberekből álló zsűri díjazza.
A beküldők között értékes nyereményeket osztunk ki, gazdára találnak látássérültek által is használható játékok, első díj pedig egy

Új IPhone készülék!

A pályaműveket az alábbi címre várjuk
elektronikusan: ugyfel@vgyke.com – a tárgy mezőben ez szerepeljen: „Szülő Példa Érték pályázat”
Pályázatát levélben vagy postai küldeményként is eljuttathatja hozzánk
Postacímünk: 1380 Budapest, Pf.: 1075.
Pályázatát személyesen is átvesszük ügyfélszolgálatunkon, nyitva tartási időben!
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 57.
Nyitva tartás: hétfőn, kedden, valamint csütörtökön 8-16 óráig, szerdán 8-17 óráig, pénteken 8-15 óráig
Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel céljából nevét és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) mindenképpen tüntesse fel az alkotás mellett!

A beérkezett pályaművek és a nyertes pályaművek kiállításra kerülnek.

Megjegyzés:
A pályázó tudomásul veszi, hogy a VGYKE kizárólagos tulajdonába kerülnek a pályázatra beküldött alkotások a pályázat benyújtásával. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul nevének, mint az adott pályázat alkotójának, és a pályaműve VGYKE általi korlátlan felhasználásához és korlátlan nyilvános közzétételéhez a VGYKE elektronikus felületein, valamint a VGYKE által szervezett kiállításon/eseményeken. A személyhez fűződő és egyéb (pl. szerzői) jogok a pályázati anyag elkészítésével, majdani felhasználásával és nyilvános közzétételével történő esetleges megsértéséért való felelősség a beküldött pályaművek tekintetében a pályázót terhelik minden esetben!

Leány Ferenc

***

17. Fények vakondja 8. pályázati kiírás

PÁLYÁZAT

“Fények vakondja” 8.
Pályázat kiírója: JNSZMVAKOK (Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete)

Pályázat célja: Országos irodalmi verseny amatőr írók részére.

Az egyesület, elnökségének 1/2019. (I.24.) határozata alapján kiírja a „Fények vakondja” 8. országos irodalmi pályázatot.

Témája: Tükör
Tükör a szobában, fürdőszobában, táskában, ám lehet tükör barátunk, gyermekünk, rokonunk szemében, lelkében, tarthatunk tükröt önmagunknak önismeret céljából, fizikai és lelki tükröt egyaránt. Várjuk amatőr írók iróniával, humorral fűszerezett, magyar nyelven, „Tükör” témában, de semmiképp sem tükör írásban alkotott műveit!

A pályázat beadása: 2019. január 29-től 2019. március 10-ig folyamatosan.

Pályázat címe: “Fények vakondja” 8.

A pályázat benyújtásának módja: Csak elektronikusan a fenyekvakondja@gmail.com címre.
A pályaműveket bármilyen szöveges dokumentum formájában várjuk, kérjük, a képeket, képformátumot mellőzzék! A művek terjedelme ne legyen több 3 oldalnál, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel.
Kizárólag prózában várunk pályaműveket.

Pályázók köre: Bárki (Pályázatokat csak magyar nyelven fogadunk el). Egy személy több alkotással is pályázhat.

Díjazás: az első három helyezett értékes jutalomban részesül.

A pályázók műveit szakmai zsűri bírálja el. A zsűritagok elé a pályamunkák csak jeligével ellátva kerülnek, a jeligéhez tartozó személy kilétét a zsűri is a bírálat végén ismerheti meg. Ehhez kérünk minden pályázót válasszon magának egy jeligét és egy “biztonsági” pótjeligét is. (Aki több művel pályázik, minden műhöz külön jeligét adjon meg!)
Ezzel a jeligés rendszerrel is szeretnénk biztosítani a verseny tisztaságát.
A verseny végeredményének kihirdetésére 2019. április 10-én Szolnokon kerül sor, egyesületünk a Költészet Napja és a pályázat eredményhirdetése alkalmából szervezett rendezvényén.
A nyertes pályamű a rendezvényen felolvasásra kerül.
A beérkezett alkotásokat Egyesületünk honlapján, – http://www.jnszmvakok.hu -, illetve facebookoldalán is közöljük.
A pályázatokat adatlappal együtt várjuk. Az adatlapokat eredeti formátumban (*.doc kérjük beküldeni, aláíráshoz való kinyomtatásra, majd a kinyomtatott és aláírt adatlap képként való beszkennelésére nincs szükség.
Az adatlap jelen hírlevelünk mellékletében olvasható:
„Fények vakondja 8. adatlap.doc” néven.

Lukács Ágota

***

18. Bieber Mária februári programajánlója

Kedves Érdeklődők!

2019 februárjában az alábbi programokra invitáljuk szeretettel a kedves Érdeklődőket:
1. Interaktív hittanóra (febr. 8.),
2. Boldog Ember Klub (febr. 9.),
3. „Zene füleimnek” című előadássorozat 4. alkalma (febr. 20.),
4. Audionarrációs filmklub (febr. 22.),
5. Játékklub (febr. 23.).

A felhívások szövegei közé 3 csillagjelet tettem a tájékozódás segítése céljából.

Részletes tájékoztató jelen hírlevelünk mellékletében olvasható:
„Felhívások – 2019 februárjában.doc” néven.

Bieber Mária

***

A Vendégoldal rovat hirdetéseinek tartalmáért az MVGYOSZ nem vállal felelősséget!

***

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket!

***

A hírlevelet szerkesztette: Árvay Mária és Sebesi Éva

***

Hogyan lehet feliratkozni?
Küldjön egy e-mailt az mvgyosz.hirlevel@gmail.com címre, a tárgy mezőbe írja be a feliratkozás szót.

Hogyan lehet híreket, információkat közzétenni hírlevelünkben?

Küldjön egy e-mailt az mvgyosz.hirlevel@gmail.com címre, a szöveg mezőbe írja be az információt, melyet szeretne közzétenni.

Hogyan lehet leiratkozni?

Küldjön egy e-mailt az mvgyosz.hirlevel@gmail.com címre, a tárgy mezőbe írja be a leiratkozás szót, valamint a szöveg mezőbe az alábbi mondatot: „Kérem, hogy számomra arra az e-mail címre, amelyről ezt a levelet küldöm, a jövőben az MVGYOSZ elektronikus hírlevelét ne küldje meg.”

 

 

Akadálymentes beállítások