ELSŐ GYŐRI LIONS CLUB – PÁLYÁZAT 2021

Kedves Sortstársak!

Az Első Győri Lions Klub által alapított
GYŐRI LIONS ALAPÍTVÁNY
JÓTÉKONYSÁGI
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A jelen pályázatot kiíró Győri Lions (közhasznú) Alapítvány, az alapító Első Győri Lions Klub révén
része a Lions Klubok Nemzetközi Szövetségének, amely a világ legnagyobb jótékonysági civil
szervezete. A több mint 46.000 klub közel 1,2 millió tagja a világ 193 országát lefedi. A klubtagok
idejüket, képességeiket és anyagi forrásaikat áldozzák arra, hogy adományokat gyűjtsenek
jótékony célokra. Az ENSZ és a WHO felkérésére a mozgalom egyik fő célja – 1925 óta
folyamatosan – a látás megóvása és a látásukban korlátozott emberek segítése.
A pályázat pénzügyi forrásait az Első Győri Lions Klub és Alapítványa az általa
megtartott jótékonysági rendezvények bevételéből, az előző adóévi Szja után az
Alapítványhoz befolyt 1%-ból, és magánszemélyek, győri illetve Győr környéki
cégek, vállalkozók adományaiból teremti meg.
A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A szociálisan is rászorult, tartósan, súlyos fogyatékossággal élők anyagi és
mentális körülményeinek lehetséges javítása, alapvetően és elsősorban a vakok és
a gyengén látók tekintetében.
Az Alapítvány Kuratóriuma elsősorban olyan pályázatokat kíván támogatni, amelyek
a fogyatékkal élő pályázók egy konkrét problémájának, lehetőleg hosszú távú, tartós
megoldását célozzák meg.
A Győri Lions Alapítvány elsődleges területi támogatási célcsoportja Győr város, és
közvetlen környéke.
Támogatásban egy naptári éven belül csak egyszer részesülhet ugyanaz a
magánszemély. Ettől eltérni csak különleges méltánylást érdemlő esetben, a kuratórium
egyedi döntése alapján lehet.
Az Alapítvány más alapítványt, valamint állami, önkormányzati költségvetésből
gazdálkodó szervezetet csak kivételes méltánylást érdemlő esetben, a kuratórium egyedi
döntése alapján támogat.
2
Az Alapítvány ragaszkodik ahhoz, hogy a támogatási összeg – számlával igazoltan -,
maradéktalanul a nyertes pályázatban megjelölt célra kerüljön felhasználásra.
Ezt a folyamatot az Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága az elbírálástól a
végső felhasználásig nyomon követi.
PÁLYÁZHATNAK:
– látássérült, vak és/vagy egyéb fogyatékkal élő magánszemélyek.
– fogyatékos embereket segítő egyesületek, intézmények.
A pályázat kiemelten nyitott a vakság megelőzésére, valamint a vakok és gyengén
látók életlehetőségeinek a látók életlehetőségeihez történő, lehetséges közelítésére.
Az Alapítvány a pályázat elbírálásakor méltányolja a szociális, karitatív vagy
egészségügyi intézmények, egyesületek ajánlását.
Pályázni a jelen “Pályázati Felhívás”-hoz tartozó “Pályázati adatlap” kitöltésével,
majd annak a “Pályázati Felhívás”-ban közzétett email címre és határidőre történő
beküldésével lehet. A “Pályázati adatlap” letölthető az Első Győri Lions Klub
internetes honlapjának alapítványi fejezetéből: www.lions.gyor.hu vagy a
www.gyorivakok.hu; www.barczi-gyor.edu.hu; www.egyavilagunkalapitvany.hu;
www.hetszinvirag1998.com; www.mkgymse.hu; www.mittehetnek.hu
honlapokról.
A pályázati adatlapok hiányos kitöltése, ill. az abban kért okiratok hiánya a pályázat
elutasítását vonhatja maga után!
A pályázati adatlapok kitöltésével és beküldésével a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy
az Alapítvány Kuratóriuma a pályázatok elbírálása előtt, a kérelmező lakhelyén,
képviselőin keresztül, személyes látogatás keretében meggyőződjön a pályázatban
szereplő információk, körülmények valódiságáról.
A pályázatok beadási határideje:
2021. október 29.
/A pályázatok elbírálási határideje: 2020. december 15./
Email cím: gyorilionspalyazat@gmail.com
==========================================================
KEDVES TÁMOGATÓINK!
A több mint 25 éve sikeresen működő Győri Lions Alapítvány továbbra is
tisztelettel várja és szívesen fogadja a segíteni akaró magánszemélyek és
vállalkozások pénz-adományait az Alapítvány
10103379-47313700-01004006 számú
bankszámlájára.
/Közhasznú Alapítványunk adókedvezményre jogosító adóigazolás kiadására
jogosult!/
==========================================================
Győr, 2021. október 5. A Győri Lions Alapítvány
kuratóriuma

Akinek segítségre van szüksége a kitöltéshez az alábbi telefonszámon legyen szíves időpontot kérni:

06-96-528-805

Pályázati dokumentum:

pdf formátum:

Győri Lions Alapítvány_pályázati adatlap magánszemélyeknek_2021

 

 

word formátum:

Győri Lions Alapítvány_pályázati adatlap magánszemélyeknek_2021

 

 

Akadálymentes beállítások